Chào mừng thành lập Công đoàn Triệu Lâm. Cây cầu kết nối giữa công ty và cán bộ công nhân viên + Chăm lo các hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần, các phong trào và mọi hoạt động tạo sự gắn kết, gắn bó, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng ngôi nhà Triệu Lâm ngày càng phát triển vững mạnh

 

 

Đại diện Giám đốc Công ty TNHH Triệu Lâm phát biểu trong lễ ra mắt Công Đoàn Triệu Lâm

 

Chủ tịch Công đoàn phát biểu trong lễ ra mắt Công Đoàn Triệu Lâm

 

 

Ủy viên thường trực Phát biểu trong lễ ra mắt Công Đoàn Triệu Lâm

 

 

Liên hoàn chào mừng thành lập Công đoàn Triệu Lâm