Hệ thống lọc nước khoan giếng công suất 3m3.h đáp ứng nhu cầu sử dụng 20-30m3/ngày

 

 

Sửa chữa hệ thống lọc nước khoan 3m3.h tại nhà máy Hưng Yên

 

Khảo sát và thi công hoàn thiện trọn gói tận hưởng nơi

 

HOTLINE ĐẶT HÀNG VÀ TẮM VẤN KỸ THUẬT : 02466 750 510 – 0968 670 940 – 0912 915 936

 

 

Lắp đặt hệ thống lọc nước khoan giếng 4m3.h tại Tả Thanh Oai, Hà Nội

 

Khảo sát và thi công hoàn thiện trọn gói tận hưởng nơi

 

HOTLINE ĐẶT HÀNG VÀ TẮM VẤN KỸ THUẬT : 02466 750 510 – 0968 670 940 – 0912 915 936

 

Hệ thống bao gồm:

- Tháp oxi hóa

- Bộ lọc hỗ trợ lắng nghe

- Téc chung chuyen

- 2 cột lọc tạp chất chứa cát, băm, mangan, than hoạt tính, hạt xúc tác, hạt lọc nổi

- Buồng, tủ điện điều khiển

- Đường ống nội tuyến

-Transport, mount setting

 

 

 

Sửa chữa hệ thống lọc nước khoan 2m3.h tại Thành Công, Hà Nội

 

Khảo sát và thi công hoàn thiện trọn gói tận hưởng nơi

 

HOTLINE ĐẶT HÀNG VÀ TẮM VẤN KỸ THUẬT: 02466 750 510 – 0968 670 940 – 0912 915 936

 

 

LIÊN HỆ NGAY BÂY GIỜ VỚI CÁC VẤN ĐỀ LÀ PHẢI CÓ TIỀN VẤN, HỖ TRỢ

 

02466 750 510 – 0968 670 940 – 0912 915 936

 

Tư vấn - Khảo sát miễn phí tận hưởng

 

Lên phương án dự toán, thi công hoàn thiện trọn gói tận nơi