Hệ thống lọc nước giếng khoan 5m3.h đáp ứng nhu cầu sử dụng nước 50-70m3.ngày

Với đặc thù nguồn nguồn nước giếng từng khu vực sẽ được kết cấu hệ thống lọc nước phù hợp với yêu cầu. Hệ thống sử dụng công nghệ tiên tiến, vận hành đơn giản, có thể xục xả tạp chất ra ngoài

 

Khảo sát và thi công hoàn thiện trọn gói tận nơi

HOTLINE ĐẶT HÀNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT : 02466 750 510 – 0968 670 940 – 0912 915 936

 

Hệ thống lọc nước tại trường học Đông Anh

Khảo sát và thi công hoàn thiện trọn gói tận nơi

HOTLINE ĐẶT HÀNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT : 02466 750 510 – 0968 670 940 – 0912 915 936

 

Lắp đặt hệ thống lọc nước giếng khoan 70-100m3.ngày tại Quế Võ, Bắc Ninh

Khảo sát và thi công hoàn thiện trọn gói tận nơi

HOTLINE ĐẶT HÀNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT : 02466 750 510 – 0968 670 940 – 0912 915 936