Máy bơm định lượng  là loại máy bơm dùng để bơm hóa chất theo yêu cầu lưu lượng được điều chỉnh. Máy bơm định lượng hóa chất có thể bơm được nhiều loại hóa chất như axit, bazơ, dung môi.

Máy bơm ứng dụng trong ngành công nghiệp hóa chất như mỹ phẩm, xà phòng, dệt, nhuộm, xử lý nước thải, xử lý nước hồ bơi. hệ thống lọc nước giếng khoan, hệ thống lọc nước đầu nguồn, hệ thống lọc nước uf.....