Menu

Dự án Lọc nước giếng CN

(Ngày 14/11/2023 09:11)
Nhiều khu vực Vĩnh Long, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
(Ngày 14/11/2023 09:11)
Nhiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
(Ngày 14/11/2023 09:11)
Nhiều khu vực Tỉnh Thanh Hoá, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
(Ngày 14/11/2023 09:11)
Nhiều khu vực Tỉnh Thái Bình, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
(Ngày 14/11/2023 09:11)
Nhiều khu vực Nghệ An, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
(Ngày 14/11/2023 09:11)
Nhiều khu vực Long An, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
(Ngày 14/11/2023 08:11)
Nhiều khu vực Kon Tum, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
(Ngày 14/11/2023 08:11)
Nhiều khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng
(Ngày 14/11/2023 08:11)
Nhiều khu vực Cà Mau, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng.
(Ngày 11/08/2023 15:08)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước tại Tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều khu vực Quảng Ngãi, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng. Vì thế Các đơn vị cần phải tìm nguồn nước dự phòng, để bổ xung nhu cầu: Nước sông, suối, ao hồ, giếng khoan.