Menu

Dự án Lọc nước giếng CN

(Ngày 11/01/2024 08:01)
Công nghệ công ty Triệu Lâm đảm bảo loại bỏ hoàn toàn tạp chất và độc tố gây hại, cho nguồn nước sau lọc đạt tiêu chuẩn sinh hoạt của Bộ Y tế
(Ngày 11/01/2024 08:01)
Công nghệ lọc nước giếng khoan Triệu Lâm chúng tôi đảm bảo giúp lượng nước đầu ra sạch, đảm bảo vệ sinh và an toàn theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế
(Ngày 11/01/2024 08:01)
Nhu cầu hệ thống lọc nước giếng khoan rất cần thiết. Công nghệ công ty Triệu Lâm đảm bảo loại bỏ hoàn toàn tạp chất và độc tố gây hại, cho nguồn nước sau lọc đạt tiêu chuẩn sinh hoạt của Bộ Y tế
(Ngày 10/01/2024 08:01)
Công nghệ lọc nước giếng khoan Triệu Lâm chúng tôi đảm bảo giúp lượng nước đầu ra sạch, đảm bảo vệ sinh và an toàn theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế
(Ngày 09/01/2024 16:01)
Công ty TNHH Triệu Lâm xin cung cấp công nghệ đảm bảo loại bỏ hoàn toàn các yếu tố gây hại đó để mang lại cho khách hàng nguồn nước sạch sau lọc đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y tế
(Ngày 09/01/2024 10:01)
Việc sử dụng hệ lọc nước giếng khoan giúp loại bỏ các yếu tố gây hại, giảm nguy cơ lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe, hệ thống lọc nước giếng khoan giúp xử lý sạch sẽ nguồn nước giếng khoan
(Ngày 09/01/2024 10:01)
Việc sử dụng hệ lọc nước giếng khoan giúp loại bỏ các yếu tố gây hại, giảm nguy cơ lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe các em học sinh. Do đó nhu cầu cần hệ thống lọc nước giếng khoan rất cần thiết
(Ngày 05/01/2024 10:01)
Công nghệ lọc nước giếng khoan Triệu Lâm chúng tôi đảm bảo giúp lượng nước đầu ra sạch, đảm bảo vệ sinh và an toàn theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế
(Ngày 04/01/2024 15:01)
Việc sử dụng hệ lọc nước giếng khoan giúp loại bỏ các yếu tố gây hại, giảm nguy cơ lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình, do đó nhu cầu cần hệ thống lọc nước giếng khoan rất cần thiết
(Ngày 14/11/2023 09:11)
Nhiều khu vực Vĩnh Long, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng