Menu

Một số dự án lọc nước giếng công nghiệp Triệu Lâm triển khai

(Ngày 12/11/2021 18:11)
Lắp đặt hệ thống lọc nước giếng 500m3 ngày đêm cho Trang Trại Chăn nuôi
(Ngày 20/12/2018 16:12)
Máy lọc nước tổng đầu nguồn sản xuất Hà Giang Lọc bằng phương pháp cơ học, đơn giản tự nhiên. Dùng lọc nước nhiễm Sắt, Magie, kim loại nặng, loại bỏ Asen
(Ngày 15/10/2018 15:10)
Xử lý nước đầu nguồn Thường Tín bằng bộ lọc chung chuyển thuộc công nghệ lọc nước đầu nguồn khử sắt, man gan triệt để vấn đề
(Ngày 26/09/2018 16:09)
Xử lý nước đầu nguồn bằng hệ thống lọc công xuất lớn ở Ninh Bình là hệ thống mang lại hiệu quả cao trong ngành lọc nước
(Ngày 12/09/2018 11:09)
Nhằm đảm bảo xử lý triệt để nguồn nước có độ cứng đá vôi cao cần có hệ thống máy lọc nước đầu nguồn chuyên dụng
(Ngày 12/09/2018 11:09)
Với nguồn nước váng cặn nhiều tạp chất sắt và mangan ở Đông Anh cần có hệ thống lọc chuyên dụng
(Ngày 12/09/2018 10:09)
Để đảm bảo nước sạch cho chung cư, Triệu lâm tư vấn Máy lọc nước tổng đầu nguồn đảm bảo nước sinh hoạt ở Thành công