Menu

Tin tuyển dụng

(Ngày 07/05/2018 15:05)
Dựa trên tình hình hoạt động thực tế mở rộng của công ty.Triệu lâm tuyển dụng kĩ thuật chuyên điện Đi làm ngay
(Ngày 07/03/2018 16:03)
Dựa trên tình hình hoạt động thực tế mở rộng của công ty.Triệu lâm tuyển dụng kĩ thuật chuyên điện nước số lượng 3 người, Đi làm ngay.
(Ngày 02/06/2017 14:06)
(Ngày 18/03/2017 15:03)
Tuyển nhân viên kinh doanh máy lọc nước, hệ thống lọc nước
(Ngày 01/03/2017 11:03)
Nhân viên quản trị nội dung website