Hệ thống lọc nước khoan 500m3.ngày

 

 

Hệ thống lọc nước công việc lớn

 

 

Standard system filter system is to set up

 

 

Hệ thống lọc nước khoan 1000 m3 / ngày

 

Khảo sát và thi công hoàn thiện trọn gói tận hưởng nơi

 

HOTLINE ĐẶT HÀNG VÀ TẮM VẤN KỸ THUẬT : 02466 750 510 – 0968 670 940 – 0912 915 936

 

 

Khảo sát và thi công hoàn thiện trọn gói tận hưởng nơi

 

HOTLINE ĐẶT HÀNG VÀ TẮM VẤN KỸ THUẬT: 02466 750 510 – 0968 670 940 – 0912 915 936