Menu

Hệ thống máy đóng bình, đóng chai, đóng lon

Hệ thống máy đóng bình đóng chai, đóng lon bán tự động, tự động, được thiết kế theo yêu cầu và nhu cầu sử dụng. Đáp ứng được mọi loại bình, chai, long từ dung tích 300ml, 500ml, 1000ml, 2l, 5l, 10l, 20L....